Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Байгаль орчны шинжилгээ

Байгаль орчны бохирдлын хяналт шинжилгээнийн ажлыг гүйцэтгэх, арга зүйн удирдлагаар хангах, чанарын хяналт, чанарын баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Хэмжил зүй

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, цаг уурын багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалтын талаар арга зүйн зөвлөгөө өгөх, шалгах аргачлалыг бий болгох

Эрхэм зорилго

Монгол орны гадаргын ус, хот суурин газрын агаар, хөрсний чанар, цацрагийн түвшний өөрчлөлтийг байнга шинжлэн судлах, орчны бохирдлын эх үүсвэрүүдэд хяналт тавих, байгаль орчны хяналт шинжилгээний сүлжээг арга зүйн удирдлагаар хангах, орчны төлөв байдлын үнэн бодитой мэдээллээр төр засгийн байгууллага, нийгмийн хэрэгцээг хангахад оршдог.

Мэдээлэл

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг үйл ажиллагааны тэргүүн шугамд

ДЭЛХИЙН ЦАГ УУРЫН ӨДӨР 2024 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 23 ДЦУБ-ын Ерөнхий Нарийн Бичгийн Дарга Селеста Саулогийн Илгээлт Дэлхийн цаг уурын өдрийн мэнд хүргэе. Дэлхийн Цаг Уурын Байгууллагын (ДЦУБ) Ерөнхий Нарийн Бичгийн Даргаар сонгогдоод тэмдэглэж Read more…