Монгол улсын Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/642 тушаалаар Орчны чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, үнэ тарифыг шинэчлэн баталлаа. Цаашид иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлчлэхдээ шинэчилсэн үнэ, тарифыг мөрдөж ажиллана. Дэлгэрэнгүй

Categories: Мэдээ