Тус лаборатори нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, planetGOLD Монгол төсөлтэй хамтран Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвүүдийн Байгаль орчны шинжилгээний лабораторийн инженер, техникийн ажилтнуудад “Мөнгөн усны хяналт шинжилгээ ба тооллого хийх” сэдэвт чадавхжуулах сургалтыг 2023 оны 06 дугаар сарын 20-21-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Сургалтын үеэр “Мөнгөн усны аюул” гэрэл зургийн үзэсгэлэнг ажиллуулж байна.

Categories: Мэдээ