Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори нь Монгол орны хэмжээнд байгаль орчны чанарт хяналт тавих, цаг уурын шинжилгээний хэмжих хэрэгслийг шалгах, баталгаажуулах, шинэ хэмжих хэрэгслийг төв орон нутагт байрлуулах, тэдгээрийн үзлэг үйлчилгээг хийх, шинжилгээний зарим тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэх зэрэг төрийн үйлчилгээг үзүүлэх төв байгуулага бөгөөд байгаль орчны шинжилгээний хэлтэс, хэмжил зүйн хэлтэс, захиргаа аж ахуйн хэлтэс гэсэн үндсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Байгаль орчны шинжилгээний хэлтэс нь агаар, ус, хөрс, цацрагийн лаборатори, хэмжилзүйн хэлтэс нь дотроо агаарын даралтын, нарны цацраг судлалын,  чийг температурын, усны урсгалын хурд хэмжүүрийн, уртын хэмжлийн гэсэн лабораториудтай.